LB
 
LB
 
LB
 
LB

Sevkiyat departmanı yükleme aşamasına gelen siparişler için sistemden çeki listeleri oluşturur.
Bu işlem sipariş kartında tanımlanmış olan yükleme planı ve asorti tanımları çerçevesinde, çeki listesi oluşturma sihirbazı kullanılarak otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Sevkiyat çeki listesindeki "Çeki Listesi Statüsü", çeki listesinin durumunu belirler.
Oluşturulan çeki listeleri ilk önce "Hazırlanıyor" statüsündedir. Hazırlık statüsündeki çeki listeleri sistem tarafından taslak olarak kabul edilir.

Hazırlık aşamasındaki çeki listelerinden paketleme departmanına talimat olarak verilmek üzere "Paketleme Listesi" ve paketleme listesine uygun "Koli Üstü Etiketleri" otomatik olarak oluşturularak sistemden alınır.

Paketleme departmanı kendisine ulaşan paketleme listesine göre, imalatı tamamlanan malların paketleme ve kolileme işlemlerini tamamlar. Paketleme listesine göre meydana gelen değişiklikleri işlem sonunda sevkiyat yetkilisine bildirir.

Paketleme sonucu, kendisine ulaşan sevkiyat yetkilisi "Hazırlanıyor" statüsündeki çeki listesinin son halini düzenler ve çeki listesi statüsü "Hazırlandı" durumuna geçer.
Tamamlanan çeki listelerinin dökümü alınır.