LB
 
LB
 
LB
 
LB
 
LB
 
LB
 
LB
 
LB


Üretimin başlayabilmesi için yetkili planlama personeli, artikel için üretim talimatı oluşturur.

Üretim talimatları hangi artikelden ne kadar üretim yapılacağı, bunun için hangi parti ve özellikteki malzemelerin kullanılacağı eğer hücre takibi var ise üretilecek hücrelerin bilgilerini içerir.

Sipariş için planlanan üretim adetleri için üretim talimatı verilir. Sistem hangi artikel için ne kadar üretim talimatı verilmesi gerektiğini takip eder ve kalan planlanan adetler için gereken talimatların zamanında verilmesini sağlar.

Üretim talimatı adetleri planlamacı tarafından;
- Manuel olarak belirlenebilir
- Kalan planlanan adede göre otomatik olarak belirlenebilir
- Eldeki malzemeye göre belirlenebilir.


Eldeki Malzemeye Göre Üretim Talimatı Oluşturmak:
Üretim, eldeki ana malzemenin ilk işlem noktasına çıkması ile başlar. Kesim için kumaş, triko örgü ya da çorap için iplik gibi.

Her şey ana malzemeye bağlıdır. Kullanılacak ana malzememin miktarı, partisi, eni gibi bilgiler, ne kadarlık üretimin startını vereceğimizi belirler.

Eldeki malzemeye göre üretim adedi belirlemek isteyen planlamacı ilgili sihirbazı çalıştırır. Artikel için tedarik edilmiş malzemelerin listesinden seçim yaparak hangi parti ya da özellikten ne kadar kullanmak istediğini belirler.

Sistem otomatik olarak üretim adetleri ve dağılımını hesaplar ve talimat adetlerini oluşturur.

Seçilen ana malzemeler için ise, oluşturulan üretim talimatına bağlı sarf planı oluşturulur. Böylece depodaki ilgi malzeme sadece oluşturulan üretim talimatında kullanılmak üzere bağlanır.


Artikel için model kartında tanımlanan işlem ve operasyonlar doğrultusunda üretim hareketleri gerçekleşir. Üretim takbi ve kaydı sistemde oluşturulan Üretim Hareket Fişleri ile yapılır. Üretim takibi Firmanın tercihi ne göre iki farklı sistede gerçekleşir.

İşlem Bazlı Üretim Takibi:
Gerçekleşen imalat, renk beden bazında toplam adetleri içeren işlem bazlı üretim fişlerine girilerek takip edilir. Kullanım daha pratik görünsede anlık imalat takibi gerçekleştirilemez.

Hücre Bazlı(Barkodlu) Üretim Takibi:
Oluşturulan üretim talimatlarında sistem, üretilecek adetleri aynı renk ve bedenden oluşan hücrelere böler ve her bir hücre için bir referans numarası oluşturulur. Üretim tüm aşamalarda oluşturulan hücre bazında, referans borkudunun anlık olarak okutulması ile takip edilir. Üretim sonuçları anlık olarak sistme yansır. Personel, departman, makina vardiya verimlilikleri hesaplanabilir. Üretim departmana giren ve çıkan adet dışında alt operasyonları bazında daha detaylı takip edilir. İmalatın herhangi bir noktasında sorgulancak bir hücrenin tüm geçmişine(önceki işlemleri, geçtiği departmanlar ve fason firmaları, üretildiği makinalar, işleleri gerçekleştiren personeller vs...) kolayca ulaşılabilir.


Üretim dahili firmada gerçekleşiyorsa ilgili işlem için dahili üretim fişi oluşturulur.

Hangi işletmede, hangi departmanda hangi işlemden kaç adetlik üretim gerçekleştiği bilgisini içerir.

Oluşturulan fişlerde sistem, eldeki yarı mamul miktarı, kalan üretim adetleri gibi kontrolleri yapar.

Yarı Mamul Transfer Fişi:
Sistemin çalıştığı firma değişik lokasyonlarda birden fazla işletmeye sahip olabilir.

Yarı mamul, bir işletmeden diğer işletmeye gönderilecekse, yarı mamul transfer çıkış ve transfer giriş fişleri kesilir.

Üretim Kayıp Fişi:
Üretim hareketleri gerçekleşirken, sistem her bir artikel için üretim durumu ve bakiyelerini takip eder ve kontrol altında tutar.

Üretimdeki her bir adet malın hesabı verilmek zorundadır.

Devam eden işlemler sırasında kayıp, çalıntı, üretim fire veya zayiatı gibi durumlar meydana gelebilir. Bu durumlarda üretim kayıp fişi oluşturularak, kayıp sebebiyle beraber kayıt altına alınır. Sorumlu fason firma, personel veya yöneticinin gereken hesabı vermesi sağlanır.

Böylece takip doğru bakiyeler üzerinden devam eder.


Fason Üretim Talimatı:
Üretim harici bir firmada fason olarak gerçekleşecek ise fason firma için bir fason talimatı oluşturulur.

Fason talimatı, fason firmada hangi artikelin hangi işlem ve operasyonlarının gerçekleştirileceği ve fiyat bilgisini içerir.
Sistem fason çıkışının yapılabilmesi için fason talimatınının oluşturulmuş olmasını şart koşar.

Fason Üretim Talimat Onayı:
Fason üretim için oluşturulan fason talimatları "Onay Bekleyen Fason Talimatları" listesine eklenir.

Ancak organizasyon içerisindeki yetkili tarafından onaylanınca fason hareketleri aktive olur ve muhasebeleşebilir.

Fason işlemi; işlemin geçmişteki fason fiyatları, artikelin ön maliyetinde ön görülen üretim maliyeti ve maliyet planı bazında sistem tarafından analiz edilir. Sonuçlar en doğru karar için yetkilinin karşısına özet olarak gelir.

Yetkili sistemin kendisine sunduğu analizler doğrultusunda fason talimatını onaylaya bilir, askıya alabilir, kapatabilir ya da iptal edebilir.
Böylece hedeflenen kardan minimum sapma ile üretim işlemleri gerçekleştirilir.

Fason Üretim Çıkış Fişi:
Onaylanan fason planına göre, fason firmaya yarı mamul çıkışı fason üretim çıkış fişi oluşturularak gerçekleştirilir.
Oluşturulan fişlerde sistem, eldeki yarı mamul miktarı, kalan üretim adetleri gibi kontrolleri yapar.

Fason Üretim Giriş Fişi:
Fasondan gelen üretilmiş mallar için fason üretim giriş fişi oluşturulur.
Sistem ilgili fason firmada üretimi devam eden artikeller ve kalan adetleri kontrol ederek gelen malı kabul eder ve girişini yapan personelin, minimum hatayla işlemleri eksiksiz ve hızlıca tamamlamasını sağlar.

Fason Üretim İade Fişi:
Fason çıkışı yapılan artikellerin üretim yapılmaksızın iadeleri alındığında fason üretim iade fişi oluşturulur.