LB
 
LB
 
LB
 
LB
 
LB
 
LB


Artikelin birim malzeme ihtiyacı siparişte tanımlandığında, sipariş için tedarik edilmesi gereken malzemeler Tedarik Planlama ve Takip ekranına düşer. Planlamacı tedarik edilmesi gereken tüm malzemeleri stok grupları, stok cinsleri ve ilgili artikeller bazında Tedarik Planlama ve Takip ekranında toplu olarak görür, tedarik planlarını yapar ve tedarik durumunu anlık olarak takip edebilir. Siparişin ihtiyacı temel olarak Satın alma veya İşlem talimatı verilerek yada eldeki stokların ilgili artikele rezervasyonu ile karşılanır.

İhtiyacı karşılanmayan ve eksiği olan malzeme kalemleri takip edilir. Modül ayrıca tedarikçiye tedarik talimatı verilmesi önerilen malzeme kalemlerini ayrıca listeler ve en uygun talimat miktarını önerir.

Tedarik sihirbazları oluşturulması gereken tedarik talimatları ve rezervasyon fişlerini otomatik olarak oluşturarak kullanıcıya hız kazandırır ve hataları minimize eder.

Tedarik planlama ekranı, tedarikçiye hiçbir malzeme kalemini kaçırmadan, siparişin durumu ve eldeki mevcut stokları dikkate alarak zamanında, en düşük maliyetle ve en doğru yöntemle ihtiyaçları karşılama gücü verir.


Satın Alma Talimatları:
Karşılanması gereken malzeme doğrudan satın alınacaksa ilgili tedarikçi firma için satın alma talimatı oluşturulur.

Satın alma talimatı geçilen firmalardan gelen mal, satın alma giriş olarak stoklara geçer.

Malzeme İşlem Talimatları:
Karşılanması gereken malzeme, eldeki başka bir ham malzeme veya malzemelerin işlenmesi ile elde edilecekse(örme, dokuma, boyama, büküm, el işi gibi) ilgili tedarikçi firma için malzeme işlem talimatı oluşturulur.

Malzeme işlem talimatı geçilen firmalara, tanımlanan malzeme reçetesine göre önce ham malzemelerin çıkışı yapılır ve gelen mal malzeme işlem girişi yapılarak stoklara geçer.

Tedarik Talimat Onayı:
Malzemelerin stoklara geçmesi ve muhasebeleşe bilmesi için mutlaka satın alma giriş ya da malzeme işlem girişi yapılması gerekir. Bunun içinde mutlaka tedarik talimatının üretilmiş olması ve bu tedarik talimatlarının organizasyon içindeki yetkili tarafından onaylanması gerekir.

Oluşturulan tedarik talimatları onaylanmadan tedarik talimatı bastırılarak tedarikçiye gönderilemez ve malzeme girişi gerçekleştirilemez.

Tedarik talimatı oluşturulduğunda "Onay bekleyen tedarik talimatları" listesine düşer. Yetkili onay bekleyen talimatlarını stok grubu, stok cinsi, tedarik departmanı veya artikel bazında organize eder. Talimatlar miktar, fiyat ve termin açılarından uygun ise onaylanır. Bunun için onay modülü aşağıdaki analizleri yapar.

- Miktar Analizi: Talimat miktarı; üretim için gereken toplam ihtiyaç, önceden verilmiş ilgili diğer talimatların miktarları, gelen ve beklenen malzeme miktarı, eldeki serbest ve rezerve stoklar, rezervasyon işlemleri ile yapılan malzeme kaydırmaları dikkate alınarak sistem tarafından analiz edilir. Onay önerisi ile sonuçlar, en doğru karar için yetkilinin karşısına özet olarak gelir.

- Fiyat Analizi: Talimat fiyatı malzemenin geçmişteki tedarik fiyatları, artikelin ön maliyetinde ön görülen tedarik fiyatı ve maliyet planı bazında sistem tarafından analiz edilir. Sonuçlar en doğru karar için yetkilinin karşısına özet olarak gelir.
Yukardaki analiz sonuçları, termin açısından da değerlendirilerek onaylanır, askıya alınır, kapatılır ya da iptal edilir.

Rezervasyon:
Malzemeler stokta serbest olarak ya da mevcut bir artikelde kullanılmak üzere rezerve edilmiş olarak tutulur.

İhtiyaç duyulan malzeme serbest olarak stoklarda mevcut ise sistem gereken uyarıyı verir ve bunun sonucunda serbest stoktan rezervasyon işlemi ile ihtiyaç karşılanır.

Aynı anda birden fazla artikelde kullanılacak müşterek malzemeler olabilir. Üretim planına göre belirlenen öncelik çerçevesinde bir artikelin rezerve edilmiş malzemesi, artikelden rezervasyon işlemi ile önce üretilecek artikele kaydırılabilir.