LB
 
LB
 
LB

Hedefimiz; minimum hata yapmak, gerçekleşebilecek hataları zamanında yakalamak, doğru ve hızlı çözümler üretmek ve böylece ürünü zamanında üretip sevk etmektir.

Siparişin sisteme düşmesi ile; sevkiyata kadar devam edecek olan, farklı departmanlarda, farklı firmalarda ve farklı uzmanlıklarda personeller tarafından gerçekleştirilecek, birbirine bağlı birçok operasyon ve işlem başlamış olur.

Ancak etkili bir süreç planı ile istenilen hedefe ulaşılabilir.

Süreç planı modülü, işletmelere tüm süreçler için bir yol haritası oluşturur ve tüm aşamalardaki sapmaları ilgili personele uyarılar vererek takip etmemizi sağlar.

Teknik olarak son derece karmaşık olan bu işlem, süreç planı modülü ile kolay ve hatasız bir şekilde hızlıca gerçekleştirilir.

Program sipariş ve artikel bilgilerine bakarak bizim için doğru planı otomatik olarak oluşturur.

Planlamacı ihtiyaç duyarsa programın üzerinde gereken düzenlemeleri kolay bir şekilde yapar.

Çünkü işlevsel olarak çok güçlü olan planlama ekranında kullanıcı sadece sürükle bırak işlemiyle düzenlemelerini gerçekleştirir.

Süreçlerde yapılan revizyonlarda sistem, süreçler arasındaki ilişkileri bildiği için birbirini etkileyen süreçleri otomatik olarak düzenler. Böylece siparişin gelişinden sevkiyata kadar tüm süreçler için zaman ve sorumlu personel bazında yol haritamız oluşmuş olur.

Oluşturulan süreç planı ile artık, siparişin doğru bir şekilde üretilip yüklenebilmesi için hangi işin, nerede, ne zaman kimin tarafından yapılması gerektiği bilgisi sistemde oluşmuş olur. Süm süreçler boyunca sistem bu süreçlerin uygunluğunu kontrol eder ve otomatik uyarılar ile ilgili personeli uyararak oluşabilicek hataları ve zaman sapmalarını minimize eder.