LB
 
LB
 
LB

Depocu veya ilgili personel tarafından oluşturulan farklı hareket tiplerinde stok hareket fişleri ile stoklar yönetilir. Stok hareket tipleri aşağıda listelenmiştir;


Satın alma Giriş
Satın alma İade
Malzeme İşlem Çıkış
Malzeme İşlem Çıkış İade
Malzeme İşlem Giriş
Malzeme İşlem Giriş İade


Transfer Çıkış
Transfer Giriş


Üretim Çıkış
Üretimden İade


Satış Çıkış
Satış İade


Sayım Giriş
Sayım ÇıkışStok hareketleri planlama ve tedarik departmanlarının aldığı kararlar ve yapılan işlemler sonucunda oluşur ve depo sorumluları tarafından gerçekleştirilir.
Burada önemli olan depo sorumlusunun konumu itibari ile sahip olabileceğinden başka bilgiye ve yönlendirmeye ihtiyaç duymadan stok hareketlerini doğru bir şekilde yapabilmesidir.
Sistem, girişi ya da çıkışı yapılması gereken malzemeyi, miktarını ve fiyatını dikkate alarak sorumlu personeli yönlendirir.
Örneğin sistem tedarikçi firmadan beklenen malzemeleri, talimat miktarını ve kalanı, giriş fiyatını bilir. Tedarik girişi yapacak personel, irsaliyedeki firmayı belirttiğinde sistem bu bilgiler doğrultusunda, tedarikçiden beklenen malların kullanıcının giriş yapmasını sağlar.
Talimat verilmeyen ya da talimatı onaylanmayan bir malzemenin, karşılanan ve kapanmış talimatların girişi yapılamaz.
Miktar olarak belirtilen tolerans değerlerinin dışına çıkılamaz. Onaylanan talimat fiyatından farklı bir fiyattan giriş yapılamaz.


Stok kodu, stok cinsi veya stok grubu bazında tedarik tolerans değerleri belirlenir. Depocu tarafından tedarik girişi yapıldığında toplam giriş miktarı talimat miktarıyla kıyaslanır. Tolerans değeri aşılıyorsa, malzeme ve miktarları Tedarik Tolerans Aşım ekranına düşer ve yetkili planlamacıya uyarı iletilir. Toleransı aşan miktar yetkili tarafından ya kabul edilir, ya da iade edilmek üzere reddedilir. Kabul edilen malzemeler stoklara geçerken, reddedilen malzemeler için depocuya iade uyarısı iletilir.


Stoklarda sürekli belli bir miktar bulundurulması istenen malzemeler için planlamacı tarafında asgari stok miktarı tanımlanır. Stok hareketleri sonucu eldeki malzeme miktarı, asgari stok seviyesinin altına düşerse ilgili planlamacıya uyarı iletilir.