LB
 
LB
 
LB
 
LB

Müşteriden gelen siparişler artikel kayıtları oluşturularak bu bölümde tanımlanır.

Sipariş kaydı planlama, tedarik, üretim, sevkiyat ve finans gibi programın diğer modüllerinde, ilgili işlemlerin başlaması için talimat niteliğindedir. Müşterinin talepleri kayıt altına alınırken, sonraki işlemler için doğru ve eksiksiz veri akışı başlatılmış olur.

Sipariş bilgilerini oluşturmak detaylı bir bilgi tanımlama işlemi gerektirmesine rağmen, kullanım son derece pratik ve hızlıdır. Çünkü kullanıcı Şablonlardan ya da daha önceki siparişlerden kopyalayarak kayıt türetebilir; Siparişin ilgili müşteri kartı, model kartı veya ön maliyet gibi daha önceden tanımlanmış kayıtlarından bilgileri otomatik olarak çekebilir.


Sipariş ihracatçı firması, nakliyeci ve teslim şekli tanımlanır.

Bu bilgiler müşteri kartında müşteri için daha önceden belirlenmiş olan varsayılı tanımlamalarından otomatik olarak getirilir. Sadece girişi yapılan siparişe özel, müşterinin çalışma standartlarının dışında bir durum varsa siparişteki tanım onan göre değiştirilir.

Siparişin hangi ülkelere, müşterinin hangi teslim noktalarına, hangi şartlarda yükleneceği tanımlanarak temel sevkiyat planı yapılır. Bu bilgiler yükleme aşamasında ilgili departmanı yönlendirecektir.


Sipariş adetleri asortili ya da karma olarak yükleme planı bazında tanımlanır.

Girilen bilgiler beden, varyant, yükleme yeri bazında çapraz kontrollerden geçerek hatalar minimize edilir.


Artikel, varyant ve beden bazında fiyat tanımı yapılır.

Fiyatla beraber, siparişin ödeme planı ve ödeme şekli de bu bölümde siparişe bağlı olarak tanımlanır.

Bu bilgiler, artikelin bağlı olduğu ön maliyetten otomatik olarak siparişe çağırılabilir. Böylece ön maliyet bilgileri ile sipariş fiyatı ve ödeme bilgileri tutarlılığı sağlanmış olur.

Eğer fiyatta veya ödeme şartlarında bir sapma var ise ta baştan sistem gerekli uyarıyı yapar. Hatalar minimize edilir ve ön görülen sevkiyat ve ödeme planına göre sipariş getirisi finans modülünde nakit akış analizlerine yansır.