LB
 
LB

Sistem kullanıcılara temel standart raporları sunar ancak kullanıcılar rapor oluşturma araçları ile kendi özel raporlarını tasarlayarak sınırsız sayıda rapor oluşturabilirler.
Kullanıcılar sıfırdan rapor tasarlayabildikleri gibi var olan raporları türeterek de yeni rapor oluşturup menülerine ekleyebilirler.


Sipariş Raporları:
- Sipariş Durum Raporu

Stok Raporları:
- Stok Durum Raporu
- Stok Hareketleri Raporu
- Tedarik Talimatları Raporu
- Satın Alma Analiz Raporu

Üretim Raporları:
- Üretim Durum Raporu
- Mamul Durum Raporu
- Fason Giden-Gelen-Kalan Mal Analiz Raporu

İhracat Raporları:
- İhracat Dağılım Raporu(Aylık Bazlı)
- İhracat Dağılım Raporu(Müşteri Bazlı)

Finans Raporları:
- Beklenen ödeme Durumu Raporu
- Nakit Akış Raporu