Ekranlar

LB
 
LB

Ön Maliyet

Ön maliyet, siparişin üretimden önceki, öngörülerle oluşturulan ilk maliyetidir. Ön maliyet modülü ile, tüm maliyet kalemleri dikkate alınarak, en doğru fiyat ve karlılık hesabı yapılır.

Ön maliyet çalışmaları, gelen sipariş teklifleri için bağımsız olarak, yada belirli bir model ve artikel kaydına bağlı yapılabilir.

Hesaplamalar “Hedeflenen kardan satış fiyatının belirlenmesi” ya da “Hedef fiyattan karın belirlenmesi” olarak iki şekilde yapılabilir.

En doğru maliyet, fiyat ve karlılık hızlı bir şekilde hesaplanır, farklı senaryolar ile çeşitlendirilebilir ve farkı döviz cinsleri bazında analizler yapılabilir.

Oluşturulan ön maliyet şablonlarından türetme yada mevcut maliyet kayıtlarının kopyalanması yolu ile kullanım hızlı ve pratiktir.

Alınan siparişler için fiyata baz teşkil eden ön maliyet çalışmasının olmasını sistem şart koşar. Sistem siparişin tüm aşamalarında oluşan ara maliyetleri, siparişin bağlı olduğu ön maliyet çalışması ile kıyaslar. Meydana gelebilecek, ön maliyete göre gerçekleşen maliyet sapmaları, her aşamada sistem tarafından anlık olarak kontrol edilir. Böylece alınan siparişler için hedeflenen kardan minimum sapma ile imalat ve yükleme gerçekleştirilir.