LB
 
LB

Sistem için en önemli amaçlardan biri siparişte hedeflenen karı yakalamaktır. Bunun için sistem her aşamada gereken kontrollerin yapılmasını sağlar.

Sipariş aşamasında yapılan maliyet planı ile ön maliyette belirlenen hedefler doğrultusunda, üretim ve tedarik aşamaları için finansal yol haritası çizilmiş olur.