LB
 
LB
 
LB
 
LB

Tamamlanan paketleme işlemiyle oluşan çeki listeleri için "İhracat Faturası" düzenlenir.
Faturaya varsa gereken indirimler yansıtılır. Fatura için ödeme planı oluşturulur.
Bu bilgiler müşteri için tanımlanan varsayalı bilgiler ve sipariş tanımlarından otomatik olarak çekilir.
Sevkiyat yetkilisi sadece gereken düzenlemeleri yaparak ihracat faturasını hızlıca oluşturur.

Faturalanan çeki listelerinin statüsü, bu işlemle "Faturalandı" olarak değişir ve bu statüdeki çeki listeleri sistem tarafından kilitlenerek üzerinde herhangi bir değişim yapılması engellenir. Böylece ihracat faturaları hazırlanır ve dökümleri alınabilir.

Hazırlanan ihracat faturaları için ihracat dosyası oluşturulur.
Otomatik olarak oluşturulan ihracat dosyasının statüsü ilk önce "Hazırlanıyor" durumundadır. Bu aşamadaki ihracat dosyasından Gümrük talimatı oluşturularak gümrükçüye gönderilir.

İhracat dosyası için düzenlenen gümrük çıkış beyannamesi bilgileri ihracat dosyasına sonradan işlenir. Böylece ihracat dosyasının statüsü "Tamamlandı" olarak değişir.