Hizmet

Danışmanlık:

Asıl amaç firmanın tüm departman ve bölümlerinde gerçekleşen iş süreçlerini tek bir sistem altında birleştirmektir.
Böylece:
.İşletmenin iş akışları düzenlenir. Süreçler arası bağlantılar ve veri akışları düzenlenir. Aynı amaca odaklanmış çok daha etkili ve uyumlu bir organizasyona ulaşılmış olur.
.Daha doğru, hızlı ve kaliteli veri akışı sağlanır. Böylece her aşamadaki yöneticiler daha hızlı ve doğru kararlar alabilirler.
.Tüm kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması sağlanır ve maliyetler düşer.
.Kalite ve rekabet gücü artar. Ancak bu amaçlara ulaşmak için; yaptıkları işler, ihtiyaçları ve beklentileri bir birinden çok farklı olan departman ve süreçlerin tek bir sistem altında birleştirilmesi her zaman kolay değildir. Hedeflere ulaşmak için gerçekleşecek faaliyetler projelendirilmeli ve sistematik bir şekilde yol alınmalıdır. İşletmenin mevcut durumu analiz edilmeli, sorunlar ve ihtiyaçlar tespit edilmelidir. Bu doğrultuda sistem yapılandırılmalı ve tüm uygulama ve eğitim işlemlere buna göre organize edilip takip edilmelidir.

Eğitim:

Sistemin ilk kurulumu ve uygulamaya geçişi döneminde veya sonradan ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre uzman eğitmen kadromuz, müşterilerimize gereken eğitim hizmetini vermektedir. Eğitimler müşteri adresinde yerinde gerçekleştirilir. Eğitim çalışmaları grup olarak yada bireysel olarak gerçekleştirile bilir. Bu konuda genelde izlenen yol personelin uzmanlık ve görev tanımlarına göre çalışma grupları oluşturulur. İlk eğitimler grup olarak yapılır. Daha sonra ayrı ayrı tüm personelle bireysel eğitim çalışmalarına geçilir ve örnek uygulamalarla konular pekiştirilir.

Destek:

Sağladığımız destek hizmeti ile müşterilerimiz 7/24 anımda bize ulaşırlar ve her türlü soru ve sorunlarına cevap bulabilirler. Sağladığımız destek hizmetleri;
  • .Telefon Destek Hizmeti
  • .E-Mail ile Destek Hizmeti
  • .Uzak Erişim Destek Hizmeti
  • .Yerinde Destek Hizmeti