LB
 
LB
 
LB
 
LB
 
LB
 
LB
 
LB

İhracat işlemi ile oluşturulan ihracat faturaları ödeme vadeleri ve kalan bakiyeleri sistem tarafından takip edilir.

Ödeme Fişi:
Müşteriden tahsilatı yapılan ihracat alacakları sistemde oluşturulan "Ödeme Fişi" kayıtlarına işlenir.

Ödeme fişi oluşturmak isteyen kullanıcıya sistem, daha önce yapılan ödeme, indirim ve kesintiler ve kalan bakiye gibi bilgileri verir. Böylece tutarlı ve hatasız bir şekilde gelen ödeme kayıt altına alınır.
Sistemin beklenen ödeme listesi buna göre revize olur.

Ödeme Kesinti Fişi:
Yapılan ihracatlar için beklenen ödemeler cezalar, ekstra banka veya navlun masrafları gibi sebeplerden dolayı her zaman tam olarak gerçekleşmeye bilir. Meydana gelen bu ödeme kesintileri oluşturulan "ödeme kesinti fişleri" ile kayıt altına alınır.
Sistemin beklenen ödeme listesi buna göre revize olur.


Üretim ve ihracat süreçlerinde ortaya bazı giderler çıkabilir, ya da aracı firmalara komisyon ödemeleri gerçekleşebilir. Bu giderler, ilgili sipariş veya ihracat dosyasına yansıtılarak analiz edilebilmelidir. Bunu için Masraflar ve gelen faturalar bölümünde gider fişleri oluşturulur.

İhracat nakliye Faturası:
İhracat dosyası bazında gelen nakliye ve diğer navlun giderleri bu bölüme işlenir.

İhracat Masraf Fişi:
Süreçlerde meydana gelebilecek diğer masraflar bu bölümde oluşturulan fişler ile kayıt altına alınır.

Komisyon Faturası:
Yüklenen sipariş için bir mümessil firmaya komisyon ödenecekse bu bilgi müşteri temsilcileri tarafında sipariş kartına işlenir. Bu çerçevede aracı firmalardan gelen komisyon faturaları bu bölümde kayıt altına alınır.
Gelen komisyon faturası girişi esnasında sistem kesilen fatura, gelen ödeme, önceden gelen komisyon faturaları gibi bilgiler ile tutarlı ve doğru giriş yapılmasını sağlıyor.

Finans modülü sayesinde sipariş ve komisyon ödeme durumları, beklenen ödeme planı ve vadeleri, nakit akış analizleri gibi birçok veri raporlanabilir hale gelir.